• لطفا بعد از تکمیل هر صفحه با کلیک موس بر روی تب بعدی به قسمت بعدی وارد شوید
 • از موقعیت های موجود شغلی زیر یکی را انتخاب کنید
 • پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
نام: *  
نام خانوادگی: *  
سال تولد: *  
وضعیت ازدواج:
دین:
کد ملی:  *  
تلفن ثابت: *  
تلفن همراه: *  
ایمیل: *  
آدرس:
رزومه: * پسوند فایل های مجاز برای آپلود رزومه:".pdf", ".rar", ".zip",".jpg"   
مقطع رشته نوع دانشگاه نام دانشگاه و محل تحصیل معدل شروع پایان
   
                 
نام شرکت سمت شروع پایان حقوق(ریال) علت ترک کار خلاصه وظایف  
   
                 
   
نوع زبان خواندن نوشتن مکالمه  
   
           
 • معتقد به دین اسلام و یا یكی از ادیان رسمی كشور
 • التزام به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران
 • رعایت شئونات اسلامی و حجاب در محیط كار
 • نداشتن سابقه همكاری و عضویت در گروه های غیر قانونی
 • نداشتن اعتیاد به مواد مخدر
 • نداشتن سوء پیشینه كیفری و عدم اشتهار به موارد غیر اخلاقی
 • نداشتن منع استخدامی از نظر خدمت وظیفه عمومی
 • نداشتن تعهد خدمت و رابطه استخدامی در سایر شركت ها و موسسات
 • برخورداری از سلامت جسمانی برای انجام وظایف محوله با توجه به شغل مورد نظر
 • قبول تعهد خدمت در محل تعیین شده از طرف شركت