الکتریکال

کلید و مکانیزم های شرکت ایفاپل پرتغال

در رنگ و طرح های متنوع و منحصر به فرد

ادامه
 

تجهیزات شبکه

کیستونهای شرکت ایفاپل پرتغال

در انواع Cat5,Cat6,Cat3

ادامه
 

محفظه های نگهدارنده

ترانکینگ های شرکت ایفاپل پرتغال

در سایز های مختلف

ادامه